การบริหารร่างกายแบบยืดเส้นยืดสายลดน้ำหนักได้หรือไม่

ยังมีผู้คนจำนวนอีกไม่น้อยที่คิดว่า การยืดเส้นยืดสายนั้นก็คือการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเผาผลาญไขมันได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างสิ้งเชิง
จริงอยู่ที่การจะลดน้ำหนักลงได้ ต้องอาศัยการที่คนเรารู้จักเคลื่อนไหวร่างกายไม่อยู่นิ่งๆ เฉยๆ แต่การเคลื่อนไหวนั้นต้องเป็นไปโดยที่ร่างกายได้ออกแรงจนหัวใจสูบฉีดเร็ว ขึ้น
แต่สำหรับการยืดเส้นยืดสาย (Stretching) นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการอุ่นร่างกาย และช่วยเสริมให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเท่านั้น
ก่อนและหลังการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก การยืดเส้นยืดสายก็เป็นส่วนหนึ่งที่มิพึงละเลย
แต่ถ้าพูดถึงคุณประโยชน์โดยเฉพาะของการยืดเส้นยืดสายก็มีดังนี้
* ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดความเมื่อยตึงหลังการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
* ลดและป้องกันการเกิดติดขัดหรือยึดของกล้ามเนื้อเมื่อถูกใช้หักโหมจนอาจเกิดบาดเจ็บได้
* ช่วยให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเพราะกล้ามเนื้ออ่อนตัวลงจากการยืดเส้นยืดสาย
* ช่วยให้ร่างกายเรามีกำลังมากพอจะกระโดดเชือกหรือก้มตัวยกของ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้เนื่องจากกล้ามเนื้อมีพละกำลังมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

Speak Your Mind

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates