อาหารเสริมต้านโรค

มีคนบางคนเข้าใจผิดคิดว่า อาหารเสริมคือ ยาวิเศษที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยไม่ต้องกินอาหารหลัก ซึ่งจริง ๆ แล้วอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักและไม่สามารถทดแทนอาหารหลักได้ แต่ถ้าหากตัวคุณเองมีวินัยในการใช้ชีวิตที่ดีและบริโภคนิสัยที่ดี คือ กินอาหารครบทุกมื้อ ในแต่ละมื้อครบทุกหมู่ มีการออกกำลังกายที่พอเหมาะเป“นประจำ มีการพักผ่อนที่พอเพียง รวมทั้งทำจิตใจให้แจ่มใสร่าเริงอยู่เสมอ ดังนั้นอาหารเสริมดังกล่าว ก็ไม่ถือว่ามีความจำเป“นสำหรับคุณอีกแล้ว
อาหารเสริม คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานเพื่อเสริมการรับประทานอาหารหลัก ซึ่งอาจอยู่ในรูปของเม็ด เกล็ด ผง แคปซูล ของเหลว หรือลักษณะ อื่น ๆ ก็ได้ ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือไปจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติทุกวัน โดยมีจุดมุ่งหมายสำหรับผู้ที่มีสุขภาพปกติ ไม่ใช่สำหรับผู้ปƒวยและเพื่อเป“นการป„องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ข้อสำคัญการรับประทานอาหารเสริมให้ได้ผลดีที่สุด คือควรเลือกอาหารเสริมให้ถูกชนิดและเหมาะสมกับอายุ สภาพร่าง กาย สภาพการดำเนินชีวิตและสภาวะแวดล้อมของ ผู้ที่รับประทาน อีกทั้งควรพึงระลึกไว้เสมอว่า ไม่ควรรับประทานอาหารเสริมเป“นอาหารหลัก เพราะอาหาร เสริมไม่สามารถทดแทนอาหารหลักได้ ผู้ที่รับประทานอาหารเสริมจึงควรคำนึงถึงอาหารหลักให้ครบถ้วนพอเหมาะ ทำจิตใจให้ปลอด โปร่งเบิกบาน เพื่อความ มีสุขภาพดีของร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้อายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพที่ดี ได้
สำหรับ อาหารเสริมต้านโรค ที่ควรให้ ความสนใจในเนื้อหาสาระและคุณประโยชน์ เพื่อการเลือกรับประทานให้เป“นประโยชน์แก่สุขภาพที่ดีของตนเอง โดยรวบรวมมาจากการที่นักวิชาการได้ทำการศึกษาวิจัยในคุณสมบัติแล้ว คือ
แคลเซียม จากการศึกษาวิจัยพบว่า สตรีที่ได้รับแคลเซียมวันละ 200 มิลลิกรัม จะสามารถบรรเทาอาการเจ็บปƒวย บวม กระหายหรืออาการเครียดได้ ซึ่งสารแคลเซียมนี้จะอยู่ในอาหารประเภทเนยแข็ง โยเกิร์ต น้ำส้ม
น้ำผลไม้เครนเบอร์รี่ (CRANBERRY) จากการศึกษาวิจัยในหลายครั้งได้ยืนยันว่า การดื่มน้ำผลไม้เครนเบอร์รี่ วันละ 10 ออนซ์ จะช่วยลดจำนวนแบคทีเรียในกระเพาะป’สสาวะ ซึ่งช่วยให้การติดเชื้อและบำบัดอาการติดเชื้อที่เป“นอยู่แล้วได้อีกด้วย
ปลา จากผลการศึกษาวิจัยได้ผลสรุปว่า ผู้ชายที่รับประทานปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง จะทำให้อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจน้อยกว่า จากการศึกษาในคน ญี่ปุƒนพบว่า การกินปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า จำนวนมาก ๆ อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง จะมีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมและต่อมลูกหมากน้อยลง
กระเทียม ทำให้ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายผู้รับประทาน
องุ่นและน้ำองุ่น จากการศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน พบว่าการดื่มน้ำองุ่นวันละ 2 แก้ว จะช่วยลดการรวมตัวของเกล็ดเลือด ซึ่งเป“น ป’จจัยสำคัญที่เสี่ยงต่อการเป“นโรคหัวใจวาย
ชาเขียว เป“นชาที่มีสารโพลิฟ”นอลส์ ซึ่งมีคุณสมบัติสลายคาร์ชิโนในร่างกายและช่วยลดน้ำหนัก หากดื่มเป“นประจำทำให้ช่วยลดอาการเสี่ยงจากโรคมะเร็งตับอ่อนได้
ข้าวโอŠต คุณสมบัติสำคัญ คือมีเส้นใยจำนวนมาก เส้นใยดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลใน ร่างกายด้วยการเป“นตัวนำออกไปจากร่างกาย แถมยังช่วยให้ผู้รับประทานได้อิ่มนานและควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วย
อาหารที่ทำจากถั่วเหลือง ซึ่งมีความสำคัญช่วยป„องกันการเกิดโรคมะเร็งได้
โยเกิร์ต เป“นนมเปรี้ยวที่มีแคลเซียมสูง ทำให้ระบบการย่อยอาหารได้ผลดี
อาหารในหมวดหนึ่งไม่สามารถจะทดแทนอาหารในอีกหมวดหนึ่งได้ เพราะฉะนั้นเราต้องควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเลือกรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและสมดุล อาหารก็จะเป“นได้ทั้งยารักษาโรค ยาล้างโรคหรือแม้แต่ ยาป„องกันโรค
อาหารเสริมจำเป“นหรือไม่ คงจะตอบคำถามได้ด้วยตัวคุณเอง

อ้วน.com ขอขอบคุณ - เดลินิวส์
http://www.xn--q3c1ar6i.com/forum/

ไม่มีความคิดเห็น:

Speak Your Mind

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates