งานวิจัยกับอาหารเสริม

ปัจจุบันคนไทยห่วงใยสุขภาพและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการสร้างนิสัยในการบริโภคหรือมีโภชนาการที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี
ความหมายของการมีบริโภคนิสัยที่ดี คือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม หรือพูดง่ายๆ ก็คือกินให้ครบทุกหมู่ในปริมาณที่ร่างกายต้องการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะต้องชั่งตวงวัดอาหารในแต่ละมื้อให้ได้ตามส่วนชนิดไม่ขาดไม่เกิน แน่นอนว่าไม่มีใครสามารถปฎิบัติได้ ยกเว้นจะเป็นอาหารควบคุมของผู้ป่วยหรืออาหารที่ใช้ในงานวิจัยสำหรับคนทั่วๆ ไป โดยเฉพาะในภาวะเร่งรีบที่สมาชิกในครอบครัวล้วนมีกิจกรรมนอกบ้านเหมือนๆ กัน ความสำคัญของอาหารแต่ละมื้อจึงฝากไว้ให้เป็นหน้าที่ของร้านอาหารนอกบ้าน ประเภทจานเดียวอย่างก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวแกง
เมื่อความตั้งใจในการมีบริโภคนิสัยที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องต้อง อาศัยเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะคนที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยน แต่ขณะเดียวกันก็กังวลห่วงใยกับสุขภาพอาหารเสริมสุขภาพจึงเข้ามามีบทบาทใน ชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น และโภชนาการก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่อาจละเลยได้ ประกอบกับปัจจุบันข้อมูลข่าวสารทางโภชนาการรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยจะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเรื่องที่มาแรงสุดๆ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือที่เรียกกันในยุคนี้ว่าอาหารฟังก์ชั่น ที่มีข้อมูลตีพิมพ์ตามสื่อสิ่งพิมพ์หลายแง่มุมด้วยกัน ซึ่งหากเทียบกับต่างประเทศแล้วความรู้ของเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศ ไทยเพิ่ง จะเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ความรู้ที่ผู้บริโภคได้รับจึงเป็นข้อมูลที่สับสน
ด้วยความสับสนจึงมักมีเสียงจากผู้บริโภคเสมอๆ ว่า แล้วความจะพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างไรถึงจะได้รับข่าวสารที่ถูก ต้องจริงๆ
แน่นอนว่าข่าวสารที่ถูกต้องไม่ใช่ข้อมูลที่หยิบขึ้นมาเขียนลอยๆ โดยไม่มีที่มาที่ไป อย่างน้อยๆ ข้อมูลนั้นๆ ก็น่าจะมาจากแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการหรือนักกำหนดอาหาร ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นและถ้าจะให้เชื่อถือได้จริงๆ ก็ควรจะมีงานศึกษาวิจัยสนับสนุนด้วย
สถาบันที่ทำงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมีอยู่ทั่วโลก สำหรับของประเทศไทย อาทิ ศูนย์วิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ศุนย์โภชนบำบัด ศิริราชพยาบาล สถาบันวิจัยโภชนาการ กรมวิทยาศาสต์การแพทย์ และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ตามมหาวิทยาลัย แต่สถาบันศึกษาวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของไทยยังมีน้อยและไม่เป็น ที่รู้จักเท่าที่ควร ส่วนสถาบันวิจัยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกคือ สถาบันคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน สถาบันวิจัยมะเร็งแห่งชาติ(สหรัฐอเมริกา) สถาบันวิจัยมะเร็งโลก และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยมากมายในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในยุโรป เป็นต้น
สถาบันคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่ สุดในประเทศอังกฤษ ที่ก่อตั้งโดยพระเจ้าจอร์จที่ 4 และดยุค ออก เวลลิงตัน ในปี ค.ศ.1892 สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่มีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการ จากทั่วโลก มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล ถึง 5 ท่าน และมีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เกิดจากสถาบันแห่งนี้มีหลายต่อหลายท่าน ด้วยกัน คือ James Cleak Maxwell นักฟิสิกส์ชื่อก้อง Lord Lister บิดาแห่งวงการแพทย์สมัยใหม่ ส่วนนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของไทยที่จบจากสถาบันแห่งนี้ อาทิ พระองค์เจ้าปฤษฏวงศ์ บิดาแห่งกรมโยธา พระโอรสใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม (พระองค์เจ้าชุมสาย) ต้นราชสกุล "ชุมสาย ณ อยุธยา "จบคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันนี้ และยัง ผศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข นักวิจัยดีเด่น จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ในปี 2540 ก็จบจากสถาบันแห่งนี้ด้วยเช่นกัน
ภาควิชาโภชนาการและโภชนบำบัดของคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นภาควิชาที่รวมตัวกับควีนส์อลิซาเบทคอลเลจ วิทยาลัยในความอุปถัมภ์ของพระราชินีอลิซาเบท ตั้งในปี ค.ศ.1945 ซึ่งเป็นวิทยาลัยแห่งแรกในกลุ่มประเทศยุโรปที่เปิดสอนภาควิชาโภชนาการและ โภชนบำบัด ซึ่งตัวผู้เขียนเองก็มีโอกาสศึกษาในสถาบันแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ.1977-1978
ที่ผ่านๆ มางานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมส่วนใหญ่ ก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร อย่างไรก็ดีนักวิจัยพยายามที่จะทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลการวิจัยจะต้องมากพอ ฉะนั้นผู้บริโภคจึงควรติดตามข้อมูลงานวิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
แต่อาหารเสริมเก็เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งที่จะช่วยเสริมในคนที่ขาดหรือ เมื่อสภาพร่างกายมีความต้องการสูงขึ้นยามที่ร่างกายอ่อนล้า อ่อนแอ ส่วนการจะมีสุขภาพที่ดีควรมาจากการมีโภชนาการที่ดี การทำจิตใจให้แจ่มใส ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นหลัก

อ้วน.com ขอขอบคุณ - แนวหน้า
http://www.xn--q3c1ar6i.com/forum/

ไม่มีความคิดเห็น:

Speak Your Mind

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates