ปริมาณแคลอรีที่ต้องการ

สมมติว่าคุณมีน้ำหนักตัว 58 กิโลกรัม ถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักให้เหลือเพียง 48 กิโลกรัม
ให้เอา 48 คูณกับ 28
48x28 = 1,344
หมายความว่าในวันหนึ่ง คุณไม่ควรจะกินอาหารให้เกิน 1,300-1,344 แคลอรี
(ผู้หญิงให้ใช้ 28 คูณน้ำหนักที่ต้องการลดผู้ชายให้คูณด้วย 30) แต่ถ้าต้องการควบคุมน้ำหนัก ก็ให้เอาน้ำหนักตัวคูณ 28 หรือ 30 ได้
เช่น ถ้าหนัก 60 กิโลกรัม และต้องการควบคุมน้ำหนักมีให้เพิ่มขึ้นไปกว่านี้ ก็ให้นำ 60x28 = 1,680
แสดงว่าควรกินอาหารไม่เกิน 1,680 แคลอรี สำหรับผู้ชายที่ต้องใช้พลังงานมากๆ ในแต่ละวัน ให้ใช้ 35 คูณน้ำหนักตัวแทนเลขจำนวน 30

ไม่มีความคิดเห็น:

Speak Your Mind

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates