เลือกซื้อสมุนไพรอย่างไรไม่ถูกหลอก

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกำลังเป็นที่นิยมของสังคมไทย มีผู้ผลิตสมุนไพรแปรรูปจำนวนมาก เพื่อมาจำหน่ายในท้องตลาด ทำให้การแข่งขันของผู้ประกอบการอยู่ในขั้นสูง หลายครั้งส่งผลถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคจึงควรรู้จักการสังเกตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ให้ถูกหลอก ดังนี้
ภก.พนิตนาฎ คำนุ้ย หัวกลุ่มงานควบคุมกำกับการโฆษณา อธิบายถึงข้อ สังเกตในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างไรไม่ถูกหลอกว่า 1.ใช้ให้ถูกต้น ถูกส่วน ถูกขนาด ถูกอาการ 2.ไม่ควรใช้มากหรือถี่เกินไป 3.อ่านฉลากก่อนใช้ 4.เมื่อเริ่มใช้ควรสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นให้หยุดใช้แล้วไปปรึกษาแพทย์ 5.ควรระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของสมุนไพร 6.สังเกตว่าเสียหรือหมดอายุหรือไม่ 7.ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง 8.รู้สิทธิของผู้ซื้อ
ภก.พนิตนาฎ อธิบายถึง ตัวอย่างยาสมุนไพรที่มีการโฆษณาสรรพคุณเกินความจริง อาทิ ลดความอ้วน บำรุงสมอง ยับยั้งเชื้อไวรัส บำรุงหัวใจ ที่กฎหมายกำหนด อาทิ 1.ห้ามมีการโฆษณาที่ขัดต่อประเพณีอันดีงาม 2.ห้ามชักชวนการใช้ยาเกินความจำเป็น เพราะยาต้องใช้ในความจำเป็น 3.ห้ามเข้าใจผิดว่ายาเป็นเครื่องสำอางและอาหาร 4.ห้ามเข้าใจผิดว่าในสารสำคัญไม่ผิดจากข้อเท็จจริง ซึ่งจะมีตัวอย่างสมุนไพรที่มีการโฆษณาเกินความจริง คือ แปะก้วย โสมเกาหลี มะขามแขก ซึ่งเป็นเพียงยาระบาย แต่ไม่มีคุณสมบัติเพื่อลดความอ้วน แฮ้ม ว่านชักมดลูก ลูกยอ กระชายดำ กวาวเครือ สาหร่ายเกลียวทอง
ทางด้าน ภก.ประสิทธิ์ ศรีทิพย์สุขโข เลขาธิการหัวหน้ากลุ่มยาแผนไทย และยาสมุนไพร บอกถึง ความหมายของยา “ยาแผนปัจจุบัน”และ “ยาแผนโบราณ” ว่า ตามกฎหมาย ยาแผนปัจจุบัน หมายถึง ยาที่มุ่งหมาย สำหรับการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือการบำบัดโรคสัตว์ และยังได้ให้ความหมายเพิ่มเติมของโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ว่า คือ การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความรู้อันได้ศึกษา ตามวิทยาศาสตร์ ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะ แผนโบราณ การบำบัดโรคสัตว์ ซึ่งอยู่ในตำราแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ ยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นแผนโบราณ การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ คือ การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความรู้ จากตำราหรือการเรียนสืบต่อกันมา ที่ไม่ใช้การศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์
ส่วนความหมายของคำว่า ยาพัฒนาจากสมุนไพรนั้น ภก.ประสิทธิ์ อธิบายว่า มีลักษณะดังนี้ คือ 1.ยาแผนไทยประยุกต์ หมายถึง ยาแผนไทยที่มีการพัฒนารูปแบบ สูตร ตำหรับ การผลิต หรือการใช้ที่แตกต่างนอกจากยาแผนไทยตามหลักเกณฑ์ที่รับขึ้นทะเบียนเป็นตำ หรับยาแผนโบราณทั่วไป
2.ยาแผนเดิมประยุกต์ หมายถึงยาจากสมุนที่เป็นไปตามองค์ความรู้ ดั้งเดิมนอกเหนือจากแผนไทย อาทิ ยาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีการพัฒนาที่แตกต่างนอกจากยาที่เข้าตามหลัก เกณฑ์ที่เป็นตำรับยาแผนโบราณทั่วไป
3.ยาที่เป็นตำรับยาสมุนไพรเดี่ยว หมายถึงยาที่มีการประยุกต์สมุนไพรเดี่ยวมาพัฒนาเป็นตำรับยา นอกเหนือจากที่มีการรับขึ้นเป็นแผนโบราณทั่วไป
4.ยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบัน ซึ่งมีรายการจากสมุนไพรที่มีการพัฒนาจะแบ่งเป็นกลุ่ม ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร อาทิ ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ ฟ้าทะลายโจร ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ฟ้าทะลายโจร ยารักษากลุ่มอาการของระบบผิวหนังและกล้ามเนื้อ พญายอ(เสลดพังพอนตัวเมีย) ไพล
ภก.ประสิทธิ์ บอกถึง มาตรฐานยาแผนโบราณต้องไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก อาทิ สารหนู ไม่เกิน 4 ส่วนในล้านส่วน แคดเมียม ไม่เกิน 0.3 ส่วนในล้านส่วน ตะกั่ว ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน ในการจัดซื้อสินค้าต่างๆ ควรจะมีการสังเกตถึงรายละเอียด ของสินค้า หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อสินค้าเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับผู้บริโภค ที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ถูกผู้ประกอบการหลอก

อ้วน.com ขอขอบคุณ - ผู้จัดการออนไลน์

http://www.xn--q3c1ar6i.com/forum/

ไม่มีความคิดเห็น:

Speak Your Mind

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates