เราจะรู้อย่างไรว่าเราอ้วนหรือยัง

ตามหลักวิชาการเราสามารถวัดได้ด้วยค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass lndex: BMI) โดยหาได้จาก

BMI = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)

______________
ส่วนสูง(เมตร)

โดยถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 20-25 ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่ประสบกับปัญหาความอ้วน
ซึ่ง ถ้าคุณมีน้ำหนักที่เกินมาตรฐาน หรือเข้าข่ายจะเป็นคนอ้วนก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะคะ เพราะเราได้มีสูตรลดความอ้วนไว้ให้คุณอ่านกันอยู่แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

Speak Your Mind

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates