เสริมแคลเซียมอย่างไรให้ได้ประโยชน์

ทุกวันนี้ ไม่ว่าไปไหน ๆ ก็มักจะเจอผลิตภัณฑ์ไฮแคลเซียมหรือแคลเซียมสูง เช่น นม น้ำส้ม รวมถึงขนมกรุบกรอบต่าง ๆ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ออกมาในรูปเม็ด โดยมีข้อมูลแสดงความจำเป็นว่าร่างกายต้องการแคลเซียม เพื่อชดเชยการสูญเสียแคลเซียมเมื่ออายุมากขึ้น เป็นการป้องกันโรคกระดูกพรุน ดังนั้น ในเช้าวันนี้ เรามาคุยกันว่าแคลเซียมจำเป็นต่อร่างกายเพียงใด และการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์จาก แคลเซียมที่เรารับประทานให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ ข้อมูลจากกองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ให้ความรู้ไว้ดังนี้ว่า ปกติแล้วร่างกายคนเรานั้นมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบถึง 2% แคลเซียมช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจ การส่งกระแสประสาท การหดตัวของกล้ามเนื้อ การช่วยให้เลือดแข็งตัว ทำให้ ป้องกันการเสียเลือดจนเสียชีวิตได้ และแคลเซียมยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ต่าง ๆ รวมทั้งเอนไซม์ไลเปส ซึ่งช่วยในการทำให้ไขมันแตกตัวด้วย
อย่างไรก็ดี 99% ของแคลเซียมในร่างกายนั้น จะอยู่ในกระดูกและฟัน อีก 1% หรือประมาณ 10 กรัมนั้นจะกระจายอยู่ตามเนื้ออ่อนและของเหลวที่อยู่นอกเซลล์ กระดูกเป็นแหล่งของแคลเซียมในร่างกาย จะคอยปล่อยแคลเซียมเข้าสู่กระแสโลหิต และรักษาให้ความเข้มข้นของแคลเซียมในโลหิตคงที่ตลอดเวลา ประมาณกันว่าในแต่ละวันจะมีแคลเซียมผ่านเข้าออกกระดูกประมาณ 700 มิลลิกรัม แคลเซียมจะมีมากในนม เนย โยเกิร์ต ปลา ไข่ขาว ผักใบเขียว แป้ง และอัลมอนต์ ปกติเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีแคลเซียม จะมีแคลเซียมเพียง 20-30% เท่านั้นที่สามารถถูกดูดซึมผ่านผนังทางเดินอาหารและเข้าไปสู่กระแสโลหิตได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการแคลเซียมของร่างกาย ชนิดของอาหาร และปริมาณของแคลเซียมที่ถูกย่อยได้ เด็กที่กำลังเติบโตและผู้หญิงระยะ ตั้งครรภ์หรือให้นมลูก จะสามารถดูดซึมแคลเซียมจากอาหารได้ถึง 40% หรือมากกว่านั้น
โดยปกติร่างกายจะสูญเสียแคลเซียมไปกับอุจจาระ 125-180 มิลลิกรัมต่อวัน สูญเสียไปกับปัสสาวะประมาณ 100-200 มิลลิกรัมต่อวัน และสูญเสียไปกับเหงื่ออีกประมาณ 15 มิลลิกรัมขึ้นไป ขึ้นอยู่กับว่าจะสูญเสียเหงื่อมากน้อยเพียงใด สำหรับผู้หญิงระยะให้นมลูก จะสูญเสียไปกับนม 250 มิลลิกรัมต่อวัน ดังนั้น ปริมาณแคลเซียมที่แนะนำให้บริโภคต่อวันจะเป็นปริมาณที่เข้าไปทดแทนแคลเซียม ส่วนที่สูญเสียออกไป โดยทั่วไป ผู้ใหญ่จะแนะนำให้บริโภคแคลเซียมให้ได้ 800 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนผู้หญิงตั้งครรภ์แนะนำให้บริโภคให้ได้วันละ 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน ทั้งนี้ จะสังเกตได้ว่าปริมาณแคลเซียมที่แนะนำให้บริโภคต่อวันจะสูงกว่าปริมาณที่ ร่างกายสูญเสียแคลเซียมออกไป โดยเฉลี่ยร่างกาย สูญเสียแคลเซียมไปวันละ 320 มิลลิกรัมต่อวัน แต่อย่าลืมว่าการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ ร่างกายสูงสุดแค่ 40% ดังนั้น เราต้องรับประทานแคลเซียมให้ได้ถึง 800 มิลลิกรัมต่อวัน เมื่อดูดซึมได้ 40% ก็เป็นแคลเซียม 320 มิลลิกรัมเท่ากับปริมาณที่สูญเสียไปแต่ละวันพอดี
นอกจากนี้ ปกติลำไส้เล็กในร่างกายจะควบคุมปริมาณการดูดซึมไม่ให้มีแคลเซียมส่วนเกิน แต่อย่างไรก็ตาม หากการควบคุมสูญเสียไป ก็จะทำให้มีแคลเซียมเข้าสู่กระแสเลือดมาก และไปเกาะที่ไตและอวัยวะภายในอื่น ๆ การได้รับแคลเซียมในปริมาณที่มากเกินไปเป็นประจำ อาจทำให้กระดูกมีความผิดปกติและมีรายงานว่าก่อให้เกิดนิ่ว ในไตด้วย
อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้กระดูกของเรามีความหนาแน่นและแข็งแรงนั้น การรับประทานแคลเซียมและวิตามินดีอย่างเดียว ไม่ได้เสริมสร้างกระดูกมากนัก ต้องออกกำลังกายที่จะไปทำให้เกิดแรงกดที่กระดูกด้วย เช่น การเดิน วิ่ง หรือฝึกโยคะ และที่สำคัญใครที่คิดว่ารับประทานแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมสูงก็จะ ช่วยให้กระดูกแข็งแรงนั้น คิดผิด คิดใหม่ เพราะจะทำให้เสียเงินเปล่า.

ไม่มีความคิดเห็น:

Speak Your Mind

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger Templates